Bezpečnost a hygiena práce

Zajišťujeme:

Bezpečnost práce

 • školení - vstupní, periodické, speciální (např.)
  • vedoucích zaměstnanců
  • zaměstnanců
  • práce ve výškách
  • práce s chemickými látkami
  • řidiči referenti
  • obsluha
   • manipulačních vozíků
   • zdvihacích zařízení
   • motorových pil
   • křovinořezů
  • a další speciální školení dle požadavku
 • identifikace a hodnocení rizik
 • hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků
 • pracovní úrazy
  • šetření pracovních úrazů
  • vedení evidence
 • zpracování dokumentace BOZP
 • kontroly pracovišť
 • účast při kontrole státního odborného dozoru

Hygiena práce

 • kategorizace prací
 • evidence rizikových prací
 • zpracování písemných pravidel pro nakládání s chemickými látkami
 • lékařské prohlídky
 • účast při kontrole státního odborného dozoru