Požární ochrana

Zajišťujeme:

 • školení - vstupní, periodické
  • vedoucích zaměstnanců
  • zaměstnanců
  • odborná příprava požárních hlídek
  • odborná příprava preventistů PO
  • osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • zpracování dokumentace o začlenění činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí
 • zpracování další dokumentace požární ochrany
 • preventivní požární kontroly se zápisem do požární knihy
 • kontrola požárně bezpečnostních zařízení
 • šetření požáru
 • účast při kontrole státního požárního dozoru